Πρόβλημα στο SLIDER έντασης του PA80
03/03/2010 07:25 - admin
Πατάτε το κουμπί GLOBAL και στη σελίδα Gbl: P/Sw-Sld-EC5 (page 4 στο pa80) εκεί που λέει Sld βάζεται Sld: Kbd Expression ... Πατάτε μετά το κουμπί WRITE DISK IN USE/GLOBAL/ και ENTER...
http://www.midipart.gr/main/index.php?page=articles&op=readArticle&id=50&title=%26%23928%3B%26%23961%3B%26%23972%3B%26%23946%3B%26%23955%3B%26%23951%3B%26%23956%3B%26%23945%3B-%26%23963%3B%26%23964%3B%26%23959%3B-SLIDER-%26%23941%3B%26%23957%3B%26%23964%3B%26%23945%3B%26%23963%3B%26%23951%3B%26%23962%3B-%26%23964%3B%26%23959%3B%26%23965%3B-PA80